Magyar     English     Deutsch


Térkép

Érdekesebb műtárgyaink bemutatása a MúzeumDigitár rendszerben

Érdekesebb műtárgyaink bemutatása a MúzeumDigitár rendszerben


A honlap a Nemzeti
Civil Alapprogram támogatásával készült.
 
 

A Kismarosi Falumúzeum Alapítvány és a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény - fontosabb eseményei - 1992-2011 között

–Az 1992-ben alapított Kismarosi Falumúzeum Alapítvány - a Kismarosi Önkormányzat támogatásával - gondozza az országos működési engedéllyel rendelkező Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteményt (korábban: Kismarosi Falumúzeum).

Az Alapítvány társadalmi munkában dolgozó kuratóriumi tagjainak és külső munkatársainak legfontosabb feladata, hogy a Muzeális Gyűjteményben gondozott "Arcok, tárgyak Kismaros múltjából" c. néprajzi és helytörténeti állandó kiállítás anyagát 1993 óta folyamatosan gondozza, bővítse, bemutassa és dokumentálja, továbbá időszaki kiállításokat rendezzen.

Az Alapítvány a - kismarosi vagy Kismaros környékéről származó - muzeális értékek (régi eszközök, okiratok, fényképek, hangdokumentumok, falusi gazdálkodási szerszámok, a helyi vallási és kulturális élet relikviái, az oktatás emlékei, stb.) összegyűjtését, rendszerezését, konzerválását, tárolását, dokumentálását ill. kiállításon való bemutatását végzi. Ezen belül rendszeresen jelentős textil-, festmény-, irat- és fatárgy-restaurálási feladatokat oldunk meg külső múzeumi szakemberek bevonásával.


Kismaros XVIII. század első felétől számítható közel 300 éves történetének, kulturális és vallási hagyományainak megismertetése érdekében a község Önkormányzatával közösen 1996 elején kiadtuk a "Tanulmányok Kismaros történetéből" c. könyvet. 2000-ben pedig a "Kismaros betelepült őslakossága vallási és köznapi életének bemutatása" c. dupla hang-CD-n mutattuk be a falu zenei és mindennapjainak hagyományait.

A muzeális gyűjtemény jelentős mennyiségű és szépen kiállított, katalogizált digitalizált fotógyűjteménnyel rendelkezik. Rendszeresen végzünk fotódigitalizálási és digitális retusálási feladatokat.

Munkatársaink évente száznál több iskolai és egyéb látogatócsoportot, valamint egyéni látogatókat fogadnak megnövelt nyitvatartási időben (heti 12 óra) és egyéb bejelentett időpontokban, díjtalan belépés és tárlatvezetés keretében.

A 2009-ben kapott országos működési engedéllyel összhangban muzeális kutatószol-
gálatot szerveztünk,
ahol néprajzi és helytörténeti kutatók valamint felsőfokú tanintézetek hallgatóinak rendszeres helybeni konzultációja és kutatása valósul meg.

A muzeális gyűjtemény kiállítás-fenntartási, leltározási, intézményfejlesztési, karbantartási, stb. feladatainak ellátása rendszeres munkát jelent.

Rendszeres szakmai kapcsolatban vagyunk a váci Tragor Ignác Múzeum szakembereivel ill. a budaörsi "Jakob Bleyer Heimatmuseum"-mal és az itt működő Német Tájházak Országos Szakmai és Információs Központjával.


Fontosabb tevékenységeink az utóbbi években:

2001-ben: a falu Önkormányzata és egyéb pályázat segítségével az Alapítvány helytörténeti gyűjteményében szereplő fotóanyagának újra kiállíthatóvá tétele, digitalizálása és számítógépes nyilvántartása.

2002-ben folytattuk a muzeális gyűjtemény fotóanyagának digitalizálását, számítógépes nyilvántartását és kiállíthatóvá tételét. Riener Rezső kántortanító emléktáblájának elkészítése és avatása.

2003-ban: a helytörténeti kiállítás újrarendezése, egy eredeti sváb női népviseleti ruha korhű rekonstruált elkészítése (kutatások alapján) és az állandó kiállításon történő elhelyezése. A muzeális gyűjtemény videó-interjúinak digitalizálása. A Kismarosról elszármazottak 2. "Hazaváró" rendezvényén "Esküvői fotók a kezdetektől napjainkig" című időszaki kiállítás rendezése.

2004-ben: az 1897-ből származó, "Kismaros Rom. Kath. népiskola" feliratos templomi "iskola zászló" restaurálása és másolatának elkészíttetése. Kismaros 80-150 éves borászati emlékeinek fotózása és a "Kismaros borászati múltja és jelene" c. időszaki fotókiállításon való bemutatása.

2005-ben: az "Ulmi skatulya" szobor talapzatára emléktábla készíttetése és felavatása. Hímzett gyermekruha restaurálása, kiállítási installációjának elkészítése, kiállításon való elhelyezése. Helytörténeti előadássorozat szervezése és lebonyolításának megkezdése.

2006-ban: a muzeális gyűjtemény Internetes honlapjának elkészítése, adatfeltöltése és folyamatos bővítésének, üzemeltetésének megkezdése. Helytörténeti előadások szervezése, lebonyolítása; szerkesztett változatuknak a helyi újságban és az Internetes honlapon való publikálása. Új kültéri plakáttartók elkészíttetése és felszerelése. Kismaros egyháztörténetét bemutató fotókiállítás rendezése.

2007-ben: dr. Schmidt Józsefné és családjának tiszteletére márvány emléktábla elkészíttetése és felavatása. Riener Rezső kántortanító születése 100. évfordulójának tiszteletére emlékkiállítás rendezése régi iskolai dokumentumokból. Helytörténeti előadássorozat folytatása a helyi általános iskolában. A Váci Többcélú Kistérség kulturális rendezvényére fotótablók elkészítése.

2008-ban: a kismarosi temetőben található régi, (főként) gót betűs német feliratú régi síremlékek teljeskörű fotózása, az elkészült digitális fényképek fotógrafikai feldolgozása (kb. féléves munkával); vetítettképes előadások a "Kismarosi temető régi sváb sírjairól" (Marus Napokon ill. a Nyugdíjasklubban). Kismaros borászati emlékei fényképezésének folytatása és a "Kismaros borászati múltja és jelene" c. fotókiállítás megrendezése. Az "Utazás 2008" nemzetközi turisztikai kiállításra "Kismarost, környékét és borászati emlékeit" bemutató fotótablók készítése. Helytörténeti vetélkedő szervezése általános iskolás korú gyermekek számára.


2009-ben: az állandó kiállításon megnövelt nyitvatartási idő (heti 12 óra) bevezetése. A kismarosi temetőben található közel 70 régi (főként) gót betűs német feliratú régi síremlékről elkészített digitális fényképek fotógrafikai feldolgozása; az elkészített fényképekből fotókiállítás megrendezése. A kismarosi temető gazdátlanná vált régi sváb sírköveinek összeírása, szállíthatóvá tétele és az újra felállítás helyére szállíttatása. Kismarosról "málenkij robot"-ra elhurcoltak szenvedéseire emlékező emléktáblák létesítésének előkészítése, szövegeinek, névsorának egyeztetése az érintettekkel (családtagjaikkal); a megvalósítás teljeskörű lebonyolítása. A Honismeret Napján a Nemzeti Múzeumban előadás tartása a kismarosi régi sváb síremlékekről. A váci "Electro Signál TV" két adásban mutatta be a Muzeális Gyűjtemény hagyományőrző tevékenységét. Kismaros XX. századi egyháztörténetét bemutató időszaki kiállítás megrendezése a kismarosi lakosok széleskörű bevonásával. A kismarosi általános iskola felső tagozata létesítésének 20. évfordulójára időszaki iskolatörténeti kiállítás megrendezése. Szakképzett muzeológus tanácsadó bevonása a muzeális gyűjtemény munkájába önkéntesként. Szakmai kapcsolatok bővítése: belépés a Magyarországi Tájházak Szövetségébe.

2010-ben: a Kismarosról "málenkij robot"-ra elhurcoltak szenvedéseinek emlékét megőrző emléktáblák kivitelezési és felállítási munkálatai befejezésének szakmai irányítása;  a felavatási ünnepség megszervezése.  A kismarosi temető régi gót betűs német feliratú síremlékeiről elkészített  digitális fényképek  fotógrafikai feldolgozása.
A kismarosi esküvők fényképeiből  (az 1920-as évektől napjainkig)  időszaki fotókiállítás megrendezése.  A kismarosi temetőben gazdátlanná vált sírhelyek felszámolása során a régi sváb sírkövek elhelyezése a kismarosi római katolikus templom hátsó falánál;
a munkálatok szakmai irányítása ill. koordinálása, továbbá a sírkövek megáldási ünnepségének megszervezése. A kismarosi általános iskolával közös szervezésben helytörténeti és néprajzi témájú múzeumpedagógiai foglalkozások előkészítése.
A kismarosi Duna-parti kerékpárút új pihenőhelyénél 2 nagyméretű információs tábla (Kismaros településtörténetéről, látnivalóiról) megtervezése, fotóinak és szövegeinek elkészítése, szerkesztése; a táblák kültéri minőségben való elkészíttetése, felszereltetése.

2011-ben: a kismarosi általános iskolával közösen helytörténeti és néprajzi témájú múzeumpedagógiai foglalkozások alsó- és felső-tagozatos osztályok részére. A 2010. évi  sikeres NKA pályázat segítségével a "Szent Flórián"-t ábrázoló olajfestmény res-
taurálása
. Időszaki kiállítás: "Kismarosi életképek" fotókiállítás (nagy közönségsikerre tekintettel bemutatása az állandó kiállításon is). Múzeumpedagógiai szakanyagok készítése és foglalkozások lebonyolítása a kismarosi iskola közreműködésével (2 korosztálynak). Kutatószolgálat működtetése (múzeumi és egyéb kutatók fogadása). Helytörténeti és néprajzi konferenciákon részvétel, előadások tartása. Közreműködés más szervezetekkel (pl. helytörténeti vetélkedő 5-8. osztályosoknak; Kisvasút Napján rendkívüli nyitvatartás, stb.). Újabb sikeres NKA pályázat a "Tisztítótűzben szenvedő lelkek" c. festmény restaurálására.

Kismarosi Falumúzeum Alapítvány
Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény
 


Megjelent a Kismarosi Kikiáltó 2012. januári számában.

 Kismarosi Falumúzeum Alapítvány
Székhely: H-2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 72. Lev.cím: H-2623 Kismaros, Liliom u. 16.
Adószám: 19185428-1-13   Telefon: +36 (20) 9-234-714
Számlaszám: BBRt. Vác 10103898-04709345-00000002   Honlap: www.kismarosifalumuzeum.hu
  E-mail: info