Magyar     English     Deutsch


Térkép

Érdekesebb műtárgyaink bemutatása a MúzeumDigitár rendszerben

Érdekesebb műtárgyaink bemutatása a MúzeumDigitár rendszerben


A honlap a Nemzeti
Civil Alapprogram támogatásával készült.
 
 

Szakgyűjteményeink

gyujtemenyeink_01
A Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteményben (korábban: Falumúzeum) 1993. augusztus 20-ától állandó kiállítás tekinthető meg.
Szakgyűjteményeink a falu múlt századi, századfordulói és az azóta eltelt életére jellemző tárgyakból állnak össze.


                     Főbb szakgyűjteményeink:1. A hétköznapi élet tárgyai

A 18. század első felében a Duna völgyében elterülő német nyelvterületekről történt betelepítés keretében érkeztek őseink közül az első telepesek Kismarosra, amely a Dunakanyar közepén a Börzsöny lábainál terül el. A kiállított hétköznapi tárgyak között őseink nagyon egyszerű, de praktikus háztartási eszközeit láthatjuk. Asszonyaink ügyes kezének köszönhetően kiállíthattunk nagyon szép függönyöket, csipkéket, babakelengyéket, csipkés ágyneműt, konyhai falvédőket.

Egy rekonstruált sváb női népviseleti ruhát is bemutatunk látogatóinknak. A ruha mind anyagában, mind hímzésében, mind pedig szabásában hűen visszaadja az őseink által viselt ruhák hangulatát, és emléket állít annak, hogy Kismaroson - a sváb hagyományok szerint - az 1920-as évekig a nők ünnepi ruhája fekete színű volt. Ebben az időben még az esküvőn is fekete színű ruhát hordtak a menyasszonyok.

 

2. Egyházi emlékek, kegytárgyak

gyujtemenyeink_egyhaziA falu őslakossága teljes egészében, a mai lakosság többségében mélyen hívő, római katolikus vallású. A kismarosi templom 1827-ben épült. Szakrális gyűjteményünk a hívők adományaiból származó műtárgyakból és a már használaton kívül levő kegytárgyakból állt össze. A kiállított tárgyak között vannak gótbetűkkel írott imakönyvek, régi miséző és ministránsruhák. Kiállítottuk a régi templomi zászlókat és lobogókat, feszületeket, szentségtartót, szenteltvíztartót és egyéb dísztárgyakat, valamint szépen restaurált szakrális témájú festményeket.

Kegytárgyaink között szerepel egy mise kezdetét jelző csengő (19. századból) és egy bádog Krisztus, amely a falu valamelyik végén felállított fakereszten lehetett a 19. század elején.

 

3. Mezőgazdasági és iparos eszközök

Sváb őseink többnyire földművelő és szőlőtermelő munkából éltek. Mezőgazdasági szerszámaikból és borászati eszközeikből néhány kevésbé ismert tárgyat (pl. szőlőültető) is bemutatunk. A kiállításon szerepelnek még az állattartás különféle eszközei (pl. bikavezető rúd és orrcsipesz) is.

A 19. század elején kezdődött meg az iparosodás. A kőműves, ács, asztalos és kádár szakmák jelentek meg legelőször. Ezekből a munkaeszközökből is bemutatunk néhányat.

 

4. Oktatás és iskolatörténet

Kismaros lakossága sokáig zárt etnikumot alkotott, nem keveredett más nemzetiségekkel. A 20. század elejéig megőrizték német anyanyelvüket. Az iskolában a tanítás két nyelven folyt, magyarul és németül. Vilcsek Gyula kántortanító nevéhez fűződik a falu elmagyarosítása. Vilcsek Gyulát Salamon Imre, majd Riener Rezső kántortanító követte a katedrán. A kiállított tárgyak között találunk régi tankönyveket, német és magyar nyelvű bizonyítványokat és énekkari kottákat.

 

5. Helytörténeti szakgyűjtemény

Változatos témakörűek a helytörténeti tárgyaink és dokumentumaink, melyek Kismaros 18-19. századi időszakából és a 20. század első feléből származnak. Ezek között szerepel pl. Kismaros 18. századi történelmi pecsétje levéltárban őrzött piros színű viaszlenyomatáról készült hiteles fénykép, valamint ennek a lenyomatnak a bronz rekonstrukciója.

 

6. Képgyűjtemény

Kitartó gyűjtő munka eredményeként a falu története képekben is elénk tárul. A megsárgult fotókon megismerkedhetünk Kismaros őslakosságával és a régi sváb családok tagjaival. Az összegyűjtött képek egyes témaköreiből fotótablókat készítettünk. Ezeken a tablókon láthatók a falu óvónői, tanárai, kántortanítói, továbbá az egyházi rendezvények képei, óvodai és iskolai csoportképek és cserkészfotók, a földművelés múltja és jelene.

A látogatók lapozható fotótablókon is megismerkedhetnek a kismarosi életképek és a kismarosi esküvők fotóival. A régi kismarosi présházak és pincék, borászati berendezések és eszközök további német-magyar kétnyelvű fotótablókon láthatók.

Két nagy tablón helyeztük el az 1945-ben Szovjetunióba „málenkíj robot"-ra elhurcolt nők és férfiak fényképeit.

gyujtemenyeink_01-high

A teljes Gyűjteményt gondozó Kismarosi Falumúzeum Alapítvány elérési lehetőségei és nyilvántartási adatai.

 Kismarosi Falumúzeum Alapítvány
Székhely: H-2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 72. Lev.cím: H-2623 Kismaros, Liliom u. 16.
Adószám: 19185428-1-13   Telefon: +36 (20) 9-234-714
Számlaszám: BBRt. Vác 10103898-04709345-00000002   Honlap: www.kismarosifalumuzeum.hu
  E-mail: info